در خدمت هنرجویان سایت درایویت هستیم با یکی دیگر از آزمون های آزمایشی.آزمونی که در زیر مشاهده می کنید نمونه شبیه سازی شده از آزمون آیین نامه اصلی می باشد. تعداد سوالات موجود در این آزمون 30 عدد می باشد که پاسخ صحیح هر سوال با رنگ سبز مشخص شده است. با شرکت در این آزمون می توانید آمادگی بیشتری برای شرکت در امتحان اصلی کسب کنید.

آزمون رایگان شماره 6


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

رانندگانی که قصد گردش یا توقف را دارند، باید از چه فاصله ای به وسیله چراغ راهنما علامت بدهند؟

2 / 30

2.

مبدل کاتالیستی در کدام بخش خودرو قرار دارد؟

3 / 30

3.

معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می شود؟

4 / 30

4.

باد لاستیک چرخ ها را در چه زمانی باید تنظیم کرد؟

5 / 30

5.

نابسمانی ترافیکی کدام یک از موارد زیر است؟

6 / 30

6.

رانندگی در شب مشکل تر از روز می باشد زیرا....

7 / 30

7.

بی توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشانه:

8 / 30

8.

آلودگی صوتی جزو کدام مفهوم رانندگی می باشد؟

9 / 30

9.

اتومبیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید، چکار باید انجام دهید؟

10 / 30

10.

فاصله مناسب از جدول هنگام پارک چقدر است؟

11 / 30

11.

کدام یکی از موارد زیر جزو پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی محسوب نمی شود؟

12 / 30

12.

هرگاه وسیله نقلیه موتوری در راه ها از کار بیفتد و به دیل نور کافی از به چراغ نباشد راننده باید مثلث شبرنگ را در چه فاصله ای از طرف عقب و جلو وسیله نقلیه به نحوی که قابل دیدن باشد قرار دهد؟

13 / 30

13.

راننده ای که از وسیله خود برای تنبیه دیگران استفاده می کند جزو چه نوع از حالت های رانندگی می باشد؟

14 / 30

14.

چه موقع میتوانید از چراغ هشدار دهنده خطر (فلاشر یا چهار چراغ) استفاده نمایید؟

15 / 30

15.

قبل از شروع حرکت باید کدامیک از چراغ های خودرو مورد بررسی قرار گیرد؟

16 / 30

16.

در چه حالتی می توانیم از سمت راست سبقت بگیریم؟

17 / 30

17.

کدام مورد هنگام رانندگی ممنوع می باشد؟

18 / 30

18.

چه عاملی میتواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن در موقع تصادف را کاهش دهد؟

19 / 30

19.

رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراه ها چیست؟

20 / 30

20.

اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

21 / 30

21.

حق تقدم عبور عبارت است از:

22 / 30

22.

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در …… است.

23 / 30

23.

در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدامیک از اقدامات زیر را می بایست انجام داد؟

24 / 30

24.

پرخاشگری خصمانه کدام است؟

25 / 30

25.

در مواقع طوفانی، در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟

26 / 30

26.

کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

27 / 30

27.

چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل (کشنده و یدک) خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است ؟

28 / 30

28.

خط مقطع یا بریده بریده چیست؟

29 / 30

29.

برای تنظیم صندلی کدامیک از شرایط ذیل باید مهیا گردد؟

30 / 30

30.

وظیفه کدام قطعه، جلوگیری از ورود بخارهای بنزین به هوا است؟

Your score is

The average score is 80%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی