درایویت

یکی از مهمترین عواملی که در درازمدت باعث می شود سوانح و تصادفات رانندگی کاهش پیدا کند فرهنگ سازی و آموزش صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

سایت درایویت با هدف کاهش سوانح و تصادفات رانندگی از طرق ارائه آموزش های صحیح و اصولی به هنرجویان رانندگی راه اندازی شده است و به هنرجویان و تمام افرادی که قصد گرفتن گواهینامه رانندگی دارند کمک می کنند تا قوانین و مقررات رانندگی را بخوبی یاد بگیرند.

اگر پیشنهادی دارید می توانید با ما تماس بگیرید.

ایمیل: info@driveit.ir

شماره تماس: 02832564460

واتساپ: 09053731754

مالکیت درایویت متعلق به سایت و شرکت تجارت الکترونیک مهد علم می باشد.