همانند آزمون های قبلی در آزمون رایگان شماره 5 نیز تعداد 30 سوال همراه با پاسخ صحیح قرار داده شده است. این آزمون در واقع یک آزمون شبیه سازی شده از آزمون آیین نامه اصلی می باشد که با شرکت در آن می توانید میزان اطلاعات خودتان را بسنجید.

آزمون رایگان شماره 5


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

مهمترین وظایف روغن در موتور چیست؟

2 / 30

2.

بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست می لغزد چکار باید انجام دهید؟

3 / 30

3.

احتمال عبور عابرین پیاده در کدامیک از محل های زیر بیشتر است؟

4 / 30

4.

در خیابان شلوغ و پرترافیک با سرعت مجاز در حال حرکت هستید. راننده اتومبیل پشت سر سعی میکند سبقت بگیرد٬ چه کاری باید انجام دهید؟

5 / 30

5.

در علائم عبور و مرور تابلو مثلث متساوی الا ضلاع ( نشسته روی قاعده ) به معنی؟

6 / 30

6.

کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را به وسیله نقلیه در نظر بگیرید؟

7 / 30

7.

فاصله تقریبی مناسب جهت تغییر مسیر در حین سبقت از یک خودرو هنگامی است که شما پس از عبور از خودرو مورد نظر بتوانید …... آن را در آیینه خودرو ببینید.

8 / 30

8.

اتومبیل قادر به سبقت گرفتن است که سرعتش از خودروی جلویی بیشتر باشد. در این صورت با …..، رانندگان دیگر را از قصد خود آگاه کرده و آنگاه اقدام به سبقت می نمایید.

9 / 30

9.

چه افرادی می توانند رانندگی کنند؟

10 / 30

10.

خطوط زیگزاگ به رنگ زرد در حاشیه راه های متصل به پیاده رو به چه معناست؟

11 / 30

11.

کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

12 / 30

12.

راننده اتومبیلی که به گذرگاه همسطح راه آهن می رسد چه کار باید بکند؟

13 / 30

13.

مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمائی و رانندگی چیست؟

14 / 30

14.

در صورتی که فاصله شما تا اتومبیل جلویی در شب ۵۰ متر باشد باید از...

15 / 30

15.

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر...

16 / 30

16.

در چه شرایطی می توان در آزاد راه ها از باند سمت چپ استفاده کرد؟

17 / 30

17.

رانندگی رقابت جویانه چیست؟

18 / 30

18.

چند مورد برای رانندگی خطرناک را نام ببرید؟

19 / 30

19.

به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است؟

20 / 30

20.

در آزادراه های برون شهری و مناطق غیر مسکونی، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

21 / 30

21.

کدامیک از موارد زیر نشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟

22 / 30

22.

در تصادفات منجر به خسارت مالی باید...

23 / 30

23.

در صورتیکه در وسط تقاطع چراغ راهنمایی زرد شود...

24 / 30

24.

چه زمان سیستم هدایت و فرمان پذیری معیوب است؟

25 / 30

25.

هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند حق تقدم عبور با وسیله ای است که...

26 / 30

26.

در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر٬ فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

27 / 30

27.

چه چیزی موجب به هم ریختن تمرکز شما در رانندگی خواهد شد؟

28 / 30

28.

برای جلوگیری از لغزندگی اتومبیل در شرایط یخبندان چه تمهیداتی لازم است؟

29 / 30

29.

در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن مورد بررسی قرار گیرد؟

30 / 30

30.

حداکثر سرعت مجاز انواع سواری ها و اتوبوس ها در آزادراه ها به ترتیب کدام گزینه است؟

Your score is

The average score is 81%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی