در خدمت هنرجویان عزیز هستیم با آزمون شماره 4 از آزمون های آزمایشی آیین نامه. توصیه می کنیم برای یادگیری بهتر در سایر آزمون های موجود در سایت نیز شرکت کنید تا در آزمون آیین نامه اصلی بهترین عملکرد را داشته باشید. در این آزمون نیز از 30 عدد سوال استفاده شده است که پاسخ صحیح نیز با رنگ سبز مشخص شده است.

آزمون رایگان شماره 4


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

قدرت موتور بعد از گیربکس به کدام قسمت وارد می شود؟

2 / 30

2.

کدامیک جان راننده را به خطر میندازد؟

3 / 30

3.

خستگی در رانندگی چه علائمی دارد؟

4 / 30

4.

کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیستون درست است ؟

5 / 30

5.

سیستم هدایت و فرمان باید هر از چه مدت بازدید شود؟

6 / 30

6.

زیاد بودن باد تایر باعث چه چیزی میشود؟

7 / 30

7.

کدام یک از موارد زیر در رابطه با کنیستر درست است؟

8 / 30

8.

توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری می باشد؟

9 / 30

9.

در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد؟

10 / 30

10.

چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را بالا می برد؟

11 / 30

11.

کم بودن باد تایر باعث چه میشود؟

12 / 30

12.

شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد؟

13 / 30

13.

تعداد سیلندرهای خودرو با کدام یک از موارد زیر برابر است؟

14 / 30

14.

بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر از چه مدت باید انجام شود؟

15 / 30

15.

کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند؟

16 / 30

16.

در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چراغ نور پایین استفاده نمود؟

17 / 30

17.

جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها را بخوانید؟

18 / 30

18.

به همراه چراغ چشمک زن قرمز معمولا کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب می گردد؟

19 / 30

19.

محدودیت های حرکت و سرعت در جاده ها به وسیله ... تعیین می گردد؟

20 / 30

20.

در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد...

21 / 30

21.

هنگامی که پلیس دست راست خود را به صورت قائم بالا نگه داردبه معنای این است؟

22 / 30

22.

رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظف‌اند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

23 / 30

23.

در هنگام پارک در سربالایی و در راه بدون جدول، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

24 / 30

24.

در حین رانندگی و در صورت خستگی بایست...

25 / 30

25.

کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟

26 / 30

26.

کدام‌ یک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده‌ عقب صحیح است؟

27 / 30

27.

کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلویی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

28 / 30

28.

ترمز سرویس (ترمز پایی) مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید بر …… عمل کند.

29 / 30

29.

کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

30 / 30

30.

برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

Your score is

The average score is 82%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی