همراه شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از آزمون های آزمایشی سایت درایویت. همانطور که می دانید یکی از بهترین روش های برای افزایش آمادگی جهت شرکت در آزمون آیین نامه اصلی شرکت در آزمون های آزمایشی می باشد. همانند سایر آزمون های موجود در سایت در این آزمون نیز تعداد 30 عدد سوال به همراه پاسخ صحیح قرار داده شده است. توصیه می کنیم در سایر آزمون های موجود در سایت نیز شرکت کنید.

آزمون رایگان شماره 3


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

حرکت‌ کردن از روی خطوط‌ هاشور در حاشیه راه‌ها که معمولاً کناره اتوبان‌ها، آزادراه‌ها، بزرگ‌راه‌ها و تونل‌ها کشیده می‌شوند...

2 / 30

2.

معیوب‌ بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب می‌شود...

3 / 30

3.

هنگامیکه در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلوئی بیش از ۱۵۰ متر باشد...

4 / 30

4.

مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید لازم است اتخاذ شود عبارتند از:

5 / 30

5.

در هنگام پارک در سربالایی و در راه بدون جدول، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

6 / 30

6.

شما با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟

7 / 30

7.

در حین رانندگی و در صورت خستگی بایست ...

8 / 30

8.

نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است؟

9 / 30

9.

برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

10 / 30

10.

کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟

11 / 30

11.

کدام‌ یک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده‌ عقب صحیح است؟

12 / 30

12.

ابطال گواهی نامه چیست؟

13 / 30

13.

زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقله چیست؟

14 / 30

14.

چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟

15 / 30

15.

سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد...

16 / 30

16.

حق تقدم عبور عبارت است از...

17 / 30

17.

حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………..است!

18 / 30

18.

کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟

19 / 30

19.

کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

20 / 30

20.

در کدام‌ یک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

21 / 30

21.

بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد، چکار باید انجام دهید؟

22 / 30

22.

چرا در سطح جاده های خیس، برفی، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

23 / 30

23.

زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

24 / 30

24.

کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلویی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

25 / 30

25.

کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

26 / 30

26.

برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

27 / 30

27.

حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

28 / 30

28.

چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

29 / 30

29.

پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

30 / 30

30.

چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

Your score is

The average score is 80%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی