در خدمت کاربران سایت درایویت هستیم با یکی دیگر از آزمون هایی که می تواند میزان آمادگی شما را برای شرکت در آزمون اصلی افزایش دهد. در این آزمون تعداد 30 عدد سوال برای شما قرار داده شده است که به محض جواب دادن به سوال هر بخش، پاسخ صحیح سوال نیز نمایش داده می شود. برای شرکت در سایر آزمون ها می توانید به صفحه آزمون آیین نامه مراجعه کنید.

آزمون رایگان شماره 2


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

2 / 30

2.

برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که ...؟

3 / 30

3.

اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟

4 / 30

4.

کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

5 / 30

5.

شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

6 / 30

6.

در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

7 / 30

7.

کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟

8 / 30

8.

چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟

9 / 30

9.

حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

10 / 30

10.

استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ...؟

11 / 30

11.

بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌ دهنده چیست؟

12 / 30

12.

در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟

13 / 30

13.

سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری ...؟

14 / 30

14.

در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟

15 / 30

15.

کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟

16 / 30

16.

در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

17 / 30

17.

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

18 / 30

18.

چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

19 / 30

19.

رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟

20 / 30

20.

تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ...؟

21 / 30

21.

شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید؟

22 / 30

22.

مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟

23 / 30

23.

در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

24 / 30

24.

در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

25 / 30

25.

برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

26 / 30

26.

دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟

27 / 30

27.

حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟

28 / 30

28.

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟

29 / 30

29.

در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد ...؟

30 / 30

30.

حداکثر سرعت مجاز برای سواری و وانت بارها دربزرگراه ها برون شهری چقدر است؟

Your score is

The average score is 83%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی