آزمونی که در زیر مشاهده می کنید نمونه شبیه سازی شده از آزمون آیین نامه اصلی می باشد. تعداد سوالات موجود در این آزمون 30 عدد می باشد. با شرکت در این آزمون می توانید میزان آمادگی خودتان را بسنجید و آمادگی بیشتری برای شرکت در امتحان اصلی کسب کنید.

آزمون رایگان شماره 1


با شرکت در این آزمون میزان اطلاعات خودتان را بسنجید

1 / 30

1.

وظیفه کدام قطعه، جلوگیری از ورود بخارهای بنزین به هوا است؟

2 / 30

2.

چه هنگام میتوان از ترمز دستی استفاده نمود؟

3 / 30

3.

کدام یک از موارد زیر جزء سیستم اگزوز خودرو میباشد؟

4 / 30

4.

معیوب بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب میشود....!؟

5 / 30

5.

بازدید آب رادیاتور هر از چه مدت باید انجام شود؟

6 / 30

6.

عمر کنیستر چقدر است؟

7 / 30

7.

حرکت چرخشی میل سوپاپ از کجا ناشی میشود؟

8 / 30

8.

دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم؟

9 / 30

9.

مهمترین عضو در رانندگی چیست؟

10 / 30

10.

صدای بوق وسیله نقلیه حداقل بایستی از چه فاصله ای شنیده شود؟

11 / 30

11.

کدامیک از اشکالات زیر خطر تصادف پشت سر را افزایش می دهد؟

12 / 30

12.

کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟

13 / 30

13.

در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی لازم است؟

14 / 30

14.

قفل کودک در وسیله نقلیه به چه منظوری قرار داده شده است؟

15 / 30

15.

در شرایط یخبندان فاصله توقف چه مقدار ممکن است افزایش یابد؟

16 / 30

16.

کدام گزینه از موارد زیر در هنگام عبور احشام از جاده صحیح میباشد؟

17 / 30

17.

کلیدی ترین ابزار در کنترل خودرو چیست؟

18 / 30

18.

استفاده از لاستیک های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه؟؟

19 / 30

19.

در چند متری پیچ ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟

20 / 30

20.

تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

21 / 30

21.

برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

22 / 30

22.

یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

23 / 30

23.

کدام مورد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

24 / 30

24.

در کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟

25 / 30

25.

به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه میگویند؟

26 / 30

26.

میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر میباشد؟

27 / 30

27.

توقف و یا ایستادن در کدام یک از محل های زیر مجاز است؟

28 / 30

28.

دور زدن تا چه فاصله ای از پیچ ها که میدان دید کافی ندارد، ممنوع است؟

29 / 30

29.

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

30 / 30

30.

کمبودن باد تایرهای خودرو باعث چه میشود؟

Your score is

The average score is 75%

0%


قبولی در آزمون آیین نامه
قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی